Kako Dodati PayPal API u vaš korisnički račun?

Napomena: Da bi koristili PayPal API i mogli naplaćivate preko PayPala morate kreirati PayPal Business Account!
Kada imate kreiran PayPal Business Account pratite ova uputstva.

Kako omogućiti dostavu?

Kako dodati promjenjiv proizvod?

Kako dodati jednostavan proizvod?​

Main Menu